Razvoj outplacementa

Začetak Outplacementa

Outplacement izvorno potječe iz SAD-a. Sredinom 60-ih godina Thomas Hubbard, jedan od direktora američke marketinške agencije, dobio je zadatak da pomogne u pronalaženju novog zaposlenja svojim kolegama koji su postali višak. Kada je '69. g. sam Hubbard postao višak te je morao napustiti firmu, odlučio je od „outplacementa“ napraviti svoj posao. Time je THINC (Thomas Hubbard Incorporate) postala prva outplacement tvrtka na svijetu.

Razvoj Outplacementa

Potrajalo je više od 10 godina prije nego je outplacement koncept stigao u Europu, te su u Nizozemskoj 1980. postavljeni temelji prve outplacement kompanije koja je u pravom smislu zaživjela 1985. godine. Isprva je outplacement program bio namijenjen radnicima višeg managementa, a kasnije srednjeg managementa i operativnih funkcija. Krajem 80-ih godina započet je outplacement za veće grupe radnika prilikom kolektivnih otkaza, gdje se posvetila velika pažnja najnižem kadru. Za to je zaslužan Smart Group koji je bio pionir u kreiranju kolektivnih outplacement programa.

Tijekom godina, outplacement koncept je postajao sve prihvaćeniji te su partneri uviđali mnoge prednosti koje donosi taj program. Rezultat tih pozitivnih efekata je povećana potražnja za outplacement uslugama, na što je tržište reagiralo osnivanjem velikog broja outplacement kompanija. Trenutno u Nizozemskoj ima preko 150 kompanija koje se bave outplacementom.

Outplacement u Hrvatskoj

U Hrvatskoj Smart Group djeluje od 2002. godine te je prva kompanija u Hrvatskoj koja se time bavi i jedina koja je uspjela provesti kolektivne i individualne outplacement programe po originalnoj metodologiji. Konzultanti Smart Groupe su trenirani u Nizozemskoj i odradili su više uspješnih projekata u Hrvatskoj i Nizozemskoj.

Tijek programa

Cijeli projekt započinje programom u kojem se radnicima koje se planira otpustiti, a još rade kod poslodavca, individualno pristupa i pomaže da pronađu drugi posao te direktno prijeđu s jednog na drugi posao.
Tijekom projekta nudi se asistencija s ciljem izrade socijalnog programa i razvoja daljnje strategije, te postavljanja komunikacijskih smjernica.
Smart Group preuzima realizaciju projekta u potpunosti na sebe; brine se da Vaši ljudi nađu novu perspektivu u drugoj organizaciji i da se na taj način lakše oproste od bivšeg posla.

<< Back