Smart Group

Smart Group je tvrtka specijalizirana za Human Resources Consulting i već je 20 godina priznata kao stručnjak u outplacement projektima i realizator uspješnih restrukturiranja kadrova u profitnim i neprofitnim organizacijama.

Smart Group provodi kolektivne outplacement projekte kao i individualnu potporu i posredovanje kod traženja novog posla. Naši konzultanti u najrazličitijim situacijama nude potporu potrebnu Vašim radnicima, usmjerenu na situacije u kojima se nalaze i želje koje imaju. Mi pružamo potporu i coaching za Vašeg radnika kako bi dobio novu perspektivu.

Smart Group je tvrtka osnovana krajem '80-ih godina u Nizozemskoj i godinama se razvijala do statusa specijaliste u restrukturiranju organizacija. Od prvog momenta je naša snaga bila u našoj viziji, kreativnosti i inovativnim rješenjima. U počecima smo veliki doprinos pridavali razvoju socijalnih programa u Nizozemskoj, te smo socijalne partnere osvijestili o važnosti dodatne pomoći pri zapošljavanju u vidu outplacement programa. Outplacement je izvorno bio usmjeren na individualnu pomoć za višeobrazovani kadar.

Smart Group je prvi razvio program kolektivnog outplacementa za sve kadrove unutar jedne organizacije - od najnižih kadrova do višeg managementa. Naša vizija je ispala poprilično bezvremenska. Od samog početka nam je znanje i iskustvo služilo u usavršavanju naših koncepata. Uvijek radimo „tailor made“ rješenja koja razvijamo zajedno s našim klijentom, te razmišljamo o mogućnostima i rješenjima iz perspektive naše ekspertize te iz perspektive naših klijenata.

Od 2007. godine Smart Group b.v. je dio Randstad koncerna, druge po veličini na svijetu kompanije za zapošljavanje i savjetovanje za ljudske potencijale

www.smartgroup.nl