INDIVIDUALNI OUTPLACEMENT

Individualni Outplacement je program usmjeren prema svakom zaposleniku pojedinačno pri taženju novog zaposlenja. Ovaj se princip najčešće koristi u srednjem i višem menadžmentu. Saznajte više »

KOLEKTIVNI OUTPLACEMENT

Kolektivni Outplacement je program usmjeren na grupu radnika koji su postali višak u tvrtci. Ovaj se princip najčešće koristi za niže funkcije. Svrha programa je omogućiti otpuštenim radnicima opstanak na tržištu rada i pripremiti ih za njihovu novu profesiju ili nove prilike vezane za zapošljavanje. Saznajte više »

HR CONSULTING

Saznajte više »