Vidljivi i skriveni troškovi obračuna plaća

Kategorija
Vidljivi i skriveni troškovi obračuna plaća

Skriveni troškovi čine preko 50% ukupnog troška in house obračuna plaće. Poduzeća često prilikom kalkulacije vlastitog ukupnog troška in house obračuna plaće propuste uključiti slijedeće parametre.

 

Natrag